Meddelelser


Generalforsamling-2024-kort-referartdocx Formandens-beretning-2023 Sdr.-Kirkeby-Vandvaerk-regnskab-2023-nyt budget-2024 budget-2025 Generalforsamling-2024-indkaldelse-1 Formandens-beretning-2022a Generalforsamling-2023indkaldelse-ophaeng Regnskab-22-underskrevet Dagsorden-samt-kort-referat-af-generalforsamling Beretning-2021

Pressemeddelelse
Drik roligt vandet fra Sdr. Kirkeby Vandværk

Vi har testet vores vand for rester af sprøjtegiften desphenyl-chloridazon. Resultatet er, at der ikke er fundet rester af stoffet.

Det vil sige, at du trygt kan drikke vores vand.

Du har måske i medierne læst eller hørt om, at der er fundet rester af dette sprøjtemiddel i store dele af landet.

Desphenyl-chloridazon er rester af et sprøjtemiddel, der blev forbudt for 20 år siden. Inden da blev det blev brugt i forbindelse med dyrkning roer, rødbeder og løg. Sprøjtemidlet er i dag forbudt, men kan stadigvæk sive ned til grundvandet, så derfor skal alle vandværker teste for stoffet fremover.

Venlig hilsen

Nils Ole Kragh

Formand

General forsamling
Formandens beretning for 2016
Vandværket har i 2016 udpumpet 22.772m3 vand til 217 forbrugere.

Der har været en del gravearbejde i vores område i forbindelse med fibernet, dette har dog ikke givet forstyrrelser for vandværket.

Vi har haft et parti målere til kontrol., disse blev godkendt, så alle målere er nu godkendt til 2019, hvor der skal ske ny kontrol og evt udskittning af alle.

Der var over 30 andelshavere der ikke havde fået indberettet vandforbrug til Guldborgsund Forsyning. Vi har aflagt alle, et kontrolbesøg. Der hvor der ikke blev truffet nogen hjemme, har vandværket anslået et skønnet forbrug. Alle er pålagt et gebyr på 300 kr. for kontrolbesøg.

Vi forventer at renovere vores 2 boringer i 2017. de vil blive hævet, få overflade huse, nye pumper, der vil bruge mindre energi, samt pumpe mere nænsomt.

Der arbejdes på hjemmeside for vandværket, den skulle gerne være på plads inden sommerferien. WWW.sdrkirkebyvand.dk Her vil fremover blive lagt resultater af vandanalyser, priser, samt anden relevant information.

Vores drikkevand analyseres jævnligt, såvel i ledningsnet som på vandværk.

Efter Informationsreglerne vises her gennemsnittallene for de vigtigste parametre.

Annalyseparameter Resultat Højst tilladte værdi
Hårdhed 19
Jern 0,012 0,10
Mangan 0,002 0,02
Coliformebakterier <1 <1
E-Coli <1 <1
Kimtal v .22° 2 50
Kimtal v. 37° <1 5